İlkelerimiz06-02-2016 16:24

“Gerçekler Devrimcidir”

- İleri, gerçekleri bozmadan, tahrif etmeden, iktidarın, sermayenin, emperyalizmin, dinci

gericiliğin ve kurumsal temsilcilerinin etkisi altında kalmadan kamuoyuna iletmeye söz

verir.

- İleri'nin yayınlarında hiç kimse ırkı, cinsiyeti veya fiziksel özellikleri nedeniyle

aşağılanamaz ve kınanamaz.

- İleri, kişileri eleştiri sınırlarının ötesinde aşağılayan lakap ve yakıştırmalar kullanmaz.

İleri ve İleri çalışanları, yayına konu edilen ya da edilmesi planlanan kişi veya

kurumlardan meslek etiğine aykırı hiçbir hediye, maddi çıkar ya da ayrıcalık kabul etmez.

- İleri, çocuklara ruhsal ya da bedensel açıdan zarar verecek ya da rencide edecek

haberlere yer vermez. Habere konu olan çocukların kimliğini, yüzünü gizler.

- İleri, eğer imkan dahilindeyse, yayımlanan haberlerinde suçlanan tarafın görüşüne yer

vermeye çalışır. Eğer ilgili yanıt vermiyorsa veya kendisine ulaşılamıyorsa bu durum

haberde belirtilir.

- İleri cevap hakkına saygılıdır. Cevap hakkını kullanmak isteyen tarafların, 'cevap ve

düzeltme' metinleri konuyla ilgili bir yargı kararı beklenmeksizin yayımlanır.

- İleri, polis, savcılık soruşturmaları ve devam eden davalarla ilgili haberlerde kişilerin

peşinen suçlu ilan edilmemesini esas alır. Suçlayan makamların üslubu kullanılmaz,

yapılan yayınlarda masumiyet karinesine özen gösterilir.

- İleri, kişilerin özel hayatıyla ilgilenmez. İlgilinin rıza gösterdiği veya kamu yararının

gerektirdiği durumlar dışında kişilerin özel yaşamı hiçbir şekilde yayına konu edilmez.

- İleri, haber kaynağının gizliliği ilkesine uyar. Kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin ve

belgelerin kaynaklarını, sahipleri izin vermediği sürece hiçbir şekilde açıklamaz.

- İleri, haberlerde şiddetin kanlı ayrıntılarla anlatımından kaçınır. Ceset, kan ve şiddet

unsurları içeren fotoğraf ve görüntüler yayımlamaktan imtina eder.

- İleri, kadın bedeninin cinsel istismarına izin vermez. Haberlerde kadın bedenini görsel bir

unsur olarak kullanmaz.

- İleri kadına yönelik şiddet haberlerinde, ana akım medyada zaman zaman kullanılan

mazur gösterici dili reddeder. İntihar ve cinnet haberlerinde mazeret yaratan, özendiren bir

dil kullanmamaya özen gösterir.

- İleri, ilan ve reklam niteliğindeki yayınlarla haberleri hiçbir şekilde birbirine karıştırmaz.

Gizli reklam yapmaz. İlan ve reklamların niteliği net bir şekilde belirtilir. İlan ve reklam

kaynaklarından yayınlarına ilişkin herhangi bir telkin ya da tavsiye kabul edilmez.

- İleri, güzel ve doğru bir Türkçe kullanımına önem verir.

- İleri çalışanları, sınıf mücadelesinde taraftır. İleri, sermayeye karşı kamuculuğu,

emperyalizme karşı bağımsızlığı, gericiliğe karşı aydınlanmayı, faşizme karşı özgürlüğü

savunur. Bu tutum İleri'nin gerçeği ve yalnızca gerçeği okurlarına iletme çabasıyla

çelişmez. İleri çalışanları, kendi görüşleri açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere

ve doğrulara saygı duyar ve bunu okurlarına iletir.

Çünkü 'gerçekler devrimcidir!'