Meclis, Saray’ın sahasına döndü…

Denge ve Denetleme Ağı mecliste.org tarafından, Meclis'in son bir yılının nicel verilere dayalı yöntemlerle irdelendiği "4. Yasama Yılı ve Meclisin Performansı" raporu yayımlandı.

21-09-2021 19:53

İleri Haber

Denge ve Denetleme Ağı tarafından hazırlanan rapora göre, Meclis’in 27. Yasama Dönemini’nin tamamında AKP dışında hiçbir partinin yasa teklifi kabul edilmedi. Bu dönemde muhalefet toplam 3 bin 76 teklif sunarken, Meclis komisyonlarında bekletilen 651 teklifin büyük çoğunluğu da yine muhalefete ait.

Denge ve Denetleme Ağı mecliste.org tarafından, Meclis'in son bir yılının nicel verilere dayalı yöntemlerle irdelendiği "4. Yasama Yılı ve Meclisin Performansı" raporu yayımlandı. Raporda "Yasa teklifleri açısından yoğun ve tartışmalı geçen 4. Yasama Yılı’nda neler kanunlaştı? Kaç soru önergesi cevaplandı? Hangi komisyonlar gündemdeydi? Parlamento görevini yerine getirebildi mi?" sorularının yanıtı arandı. Raporda, verilerle birlikte uzman görüşleri de yer aldı.

Raporda yer alan verilere göre haziran ayı başından itibaren 27. Yasama döneminin tamamında iktidar bloğu 572, muhalefet ise 3 bin 76 teklif sundu. Genel kurula sunulan tekliflerden AKP’nin 172 teklifi kabul edilerek kanunlaşırken, muhalefet bloğunun hiçbir teklif kabul edilmedi. İktidar bloğundan Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sunduğu 282 yasa teklifi de TBMM Başkanlığına sunulabilmiş değil. Buna karşılık AKP ile MHP'nin ortak sunduğu altı yasa teklifinin beş tanesi kabul edilerek yasalaştı.

İKTİDARIN TORBA KANUNLARI

1 Ekim’de başlayan ve 18 Temmuz’da sona eren TBMM 27. Dönem, 4. Yasama Yılı’nda 105 genel kurul oturumu gerçekleştirildi. Bu yasama yılında Meclis’ten 81 adet kanun geçti. Bu kanunların 17’si torba kanun olarak geçti ve toplam 149 adet kanunu da etkileyerek kanun maddelerinde değişiklik yapılmasına neden oldu. 

KOMİSYON VERİLERİ

Meclis’in ‘mutfağı’ olarak bilinen esas komisyonlara gelen kanun önerilerinden, bu dönem 44 tanesi rapor olarak yayımlandı. Uluslararası anlaşmalar üzerine 20 adet raporuyla genel kurula en çok rapor havale eden komisyon, 22 adet raporla Dışişleri Komisyonu olarak gözlemlendi.

Plan ve Bütçe; Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları da sırasıyla en çok rapor havale eden esas komisyonlar arasında. Genel Kurula havale edilen komisyon raporlarının 32 tanesi kanunlaştı, 12 adet rapor da bir sonraki dönem görüşülmek üzere gündemde bekliyor. 2. dönem 94 ve 3. dönem 110 adet komisyonlarda raporlaşan kanun önerilerinin yanı sıra bu sayı oldukça düşük kaldı. 

MUHALEFETİN TEKLİFLERİ GÖRÜLMÜYOR

Son durumu ‘komisyonda’ olan kanun teklifi sayısı 651, ‘geri alınan’ 4 ve ‘gündemde’ olanlar da 5 adet olarak belirlendi. Komisyonda bekleyen 651 kanun teklifinin de çok büyük bir çoğunluğu (uluslararası anlaşmalar harç) muhalefet partilerinin verdiği tekliflerden oluştu. ‘Gündemde’ olan kanun tekliflerinin hepsi uluslararası anlaşmalardan oluşurken, geri alınanlar da muhalefet partileri tarafından verilen tekliflerden oluştu.

4. Yasama Yılında Meclis’te toplam 45 karar alındı; bu kararların çoğunluğunu (14 adet) daimi komisyonlara ilişkin alınan çalışma kararları oluşturdu. Meclis araştırma komisyonlarına ilişkin 12 adet karar ise araştırma komisyonlarının çalışmalarının uzamasına ya da yeni araştırma komisyonunun kurulmasına dair alınan kararı kapsadı. 

SARAY KABİNESİNDEN ÖNERGELERE YANIT YOK

Bu yasama yılı boyunca milletvekilleri tarafından yönlendirilen toplam yazılı soru önergesi sayısı 14 bin 223 olarak tespit edildi. Bu yazılı soru önergelerinin yalnızca 1244’ü zamanında, 5 bin 367 tanesi de süresi geçtikten sonra cevaplandı. Cevaplanmadığı gelen kağıtlarda ilan edilen önerge sayısı ise 6 bin 239’u buldu. 

ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ DE GÖRÜLMÜYOR

Meclis araştırması açılmasına ilişkin getirilen önergelerin toplam sayısı ise bu yıl 1425’i buldu. Bu önergelerin sonucunda 50 adet araştırma açılması kabul edildi, 1375 önerge gündeme alınmadı.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.