Pornografi ve buzlanan bedenler27-07-2021 01:23

Ebru Pektaş

Tarihçi Eric Hobsbawm geçen yüzyılı “aşırılıklar çağı” olarak niteler. Aslında günümüz dünyasının aşırılıkları düşünülürse, Hobsbawm yüzyılı biraz erken (1991’de) bitirmiş görünmektedir. Zira geçen yüzyılın aşırılıkları -köktendinciliğin yükselişi gibi- dönem kapatmış değildir. Erkek egemenliğinin evreninden baktığımızda ise çağımızın çok çeşitli “aşırılıklarından” biri pornografinin yükselişidir.

Yazının devamı için tıklayınız