TTB'den tarihi karar: 8 Mart'ta ücretli izin

TTB tarihi bir uygulamaya imza atarak TTB ve bağlı odalardaki kadın çalışanlara 8 Mart günü ücretli izin uygulanmasına karar verdi.

06-07-2021 12:54

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için tarihi bir karar verdi. Karara göre TTB ve bağlı odalarda 8 Mart günü ücretli izin uygulaması olacak.

TTB, 73’üncü Büyük Kongresi’nde kabul edilen önergeleri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre kongrede, TTB Merkez Konsey’in sunduğu TTB ve bağlı tabip odalarında çalışan kadın emekçilerin, her yıl 8 Mart günü ücretli izinli sayılması önergesi ile Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun karar önergesi olarak sunduğu “Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi" oy birliği ile kabul edildi.

Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nünde kadınların ücretli izinli sayılmasına ilişkin kabul edilen önergede, 8 Mart’ın dünyanın her yerinde sömürüye, ayrımcılığa, baskıya karşı yürütülen, kadın haklarının kazanılmasında verilen direnişin simgeleştiği bir gün olduğuna ve TTB’nin her 8 Mart günü alanlara çağıran, kadın emekçilerin ücretli izinli sayılmasını talep eden bir örgüt olduğuna dikkat çekildi.

CİNSEL ŞİDDET ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

Kabul edilen “Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi" önergesinde ise “Hekimlerin, meslektaşlarına veya üçüncü kişilere yönelik cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temelde ayrımcılık göstermesini; cinsel şiddeti ve kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek için, Türk Tabipleri Birliği Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimleri Eşgüdüm Kurulu ile tabip odaları Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme birimlerinin yapısını, görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemeyi amaçlıyor” ifadelerine yer verildi.